Pedagogisch beleid

Onze werkwijze is gebaseerd op ons pedagogische beleid.
Hieronder lees je meer over de identiteit en drijfveren van De Kikkerkoning.

Onze visie

Onze kinderopvang vormt een familie waar liefde onvoorwaardelijk de basis vormt voor verbinding en verrijking.

Onze missie

In 2003 creëerden we een kinderopvangorganisatie waar onze wens werkelijkheid werd. De wens om het anders te doen en waar nodig buiten de lijntjes te kleuren. Waar we met elkaar een familie vormen en waar ouders hun dierbaarste, hun kind, vol vertrouwen naartoe brengen. Waar onze medewerkers bijdragen aan een fijne kindertijd van ieder kind.

Bij ons kun je in vrijheid zijn wie je bent. De ruimte die dan ontstaat zien wij als een kans voor kinderen en medewerkers om zich met elkaar te verbinden en zo hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. 

De Kikkerkoning: dat gun je ieder kind.

Onze kernwaarden vormen onze kinderopvangorganisatie.

1. Liefde

We zijn als een familie, waar liefde onvoorwaardelijk is. Liefde is het meest wezenlijke dat je nodig hebt om te kunnen zijn wie je bent. De Kikkerkoning is een plek waar kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen. Een plek waar iedereen zich veilig en geborgen voelt.

2. Verbinding

Verbinding is onze kracht. In verbinding kun je in vrijheid zijn wie je bent. Dit geeft ruimte om te groeien. Dat doen we door elkaar te ontmoeten. We verrijken onze familie door te verbinden met de wereld om ons heen. Met elkaar, de natuur, andere mensen en organisaties die betekenisvol zijn voor het kind, de ouders en onze medewerkers.

3. Verrijken en creëren

Iedereen is talentvol. We zien het als ons onze taak om kinderen en medewerkers de kans te geven om de talenten die ze in zich hebben te ontdekken en ontwikkelen. We spelen, werken en ontdekken met handen, hart en hoofd. We creëren mogelijkheden die de leefwereld vergroten en verrijken. Als de kaders te krap worden bevonden dan zoeken we naar mogelijkheden daarbuiten.

Pedagogische werkwijze

De werkwijze is op iedere locaties uitgeschreven in een werkplan. Het werkplan is een vertaling van ons pedagogisch beleid naar de praktijk. We hebben dit vertaalt naar acht fundamenten die op alle locaties van De Kikkerkoning de basis vormen voor de dagelijkse praktijk.  

Dit werkplan krijg je van ons tijdens het intakegesprek. Als je het werkplan al eerder wil ontvangen, neem dan gerust contact met ons op. Dan zorgen wij dat je deze van ons ontvangt. Hieronder lees je meer over de acht fundamenten van De Kikkerkoning.

 1. Veiligheid en geborgenheid
  Kinderen willen de wereld in om van alles te ontdekken. Dat kan alleen als zij emotionele veiligheid ervaren. Niets is fijner voor een kind dan op ontdekkingsreis gaan en te kunnen rekenen op de liefdevolle zorg van leid(st)ers. Die er altijd voor je zijn, een veilige en vertrouwde basis bieden, je aanmoedigen om dat laatste stapje te zetten, je troosten, een knuffel geven om te laten weten dat ze trots op je zijn en om je op te vangen als het even niet lukt. Zij zorgen tijdens deze ontdekkingsreis voor geborgenheid in een veilige omgeving waar kinderen risico’s mogen nemen en grenzen mogen verleggen die passen bij hun ontwikkelingsfase, om zich zo stap voor stap te ontwikkelen.

 2. Spelend leren
  Kinderen spelen het liefst de hele dag. Ze maken muziek, bouwen torens, rennen door waterplassen, spelen vader en moedertje, racen op skelters en maken grootse kunstwerken. Spelen is niet alleen leuk, maar ook vrijblijvend, betekenisvol, ontspannend en leerzaam. Door gebeurtenissen uit het echte leven na te spelen, krijgen kinderen de ruimte om hier hun eigen betekenis aan te geven, zodat ze normen en waarden eigen kunnen maken. Tijdens het spel leren kinderen bij De Kikkerkoning spelenderwijs te bouwen aan kwaliteiten die ze later in het leven nodig hebben. Hierbij kun je denken aan initiatief tonen, samen spelen en werken, uiten en vormgeven, voorstellingsvermogen, creativiteit, taalkundigheid, zelfsturing en het oplossen van problemen.

 3. Jezelf mogen zijn
  Binnen De Kikkerkoning mag je jezelf zijn. Dat geldt voor zowel kinderen als medewerkers. We vinden het belangrijk dat kinderen (en medewerkers) vertrouwen op hun eigen kracht en vermogen en zich bewust zijn van hun unieke identiteit. Elk kind krijgt de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen binnen zijn/haar kunnen. De leid(st)ers van De Kikkerkoning laten kinderen weten dat ze gewaardeerd worden zoals ze zijn en leren ze ook andere kinderen in hun waarde te laten. We maken gebruik van positieve communicatie. We benoemen wat goed gaat, geven complimenten en hebben aandacht voor de beleving van het kind. Elk kind is uniek door zijn/haar karakter, thuissituatie, culturele achtergrond, normen en waarden, opvattingen en gewoontes en verdient daarom een passende benadering en ondersteuning in de ontwikkeling.

 4. Natuurbeleving
  We willen kinderen bewust maken van het belang en de schoonheid van de natuur. Natuurbeleving heeft een grote pedagogische meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. De natuur kun je het best beleven als je er zelf onderdeel van bent en met al je zintuigen kunt ervaren. Elementen uit de natuur zorgen voor zowel uitdaging als ontspanning; een mooie combinatie voor een evenwichtige dag bij De Kikkerkoning. Rennen door de plassen, klauteren over boomstammen en het bouwen van hutten wisselen zich af met het observeren van insecten onder een boomstam, minuten lang kijken naar een slak die uit zijn huisje kruipt en het steeds weer terug gaan naar de moestuin om te kijken of de eerste peul al aan de bonenplant zit. Al deze belevenissen bieden een schat aan ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en verrijken hun kindertijd en verbinding met de aarde.

 5. Opvoeden doen we samen
  Wij voelen ons verantwoordelijk en vereerd om een bijdrage te mogen leveren aan een fijne kindertijd van elk kind. Ouders dragen hier ook aan bij. Een ouder kent de behoeften van het kind als geen ander, weet wat het belangrijk vindt, waar het kind staat in de ontwikkeling en welke ervaringen het heeft opgedaan. Regelmatige en persoonlijke contactmomenten tussen ouders en leid(st)ers zijn nodig om een zorgvuldige vertaalslag te kunnen maken naar een opvangdag bij De Kikkerkoning. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij ons.

 6. Onze medewerkers maken het verschil
  Onze leid(st)ers maken De Kikkerkoning bijzonder. We zijn trots op ons team; professionals met vakkennis, ervaring, unieke talenten en kwaliteiten, normen en waarden en een groot hart voor kinderen. Door deze mooie combinatie van vaardigheden zijn onze leid(st)ers in staat om fysieke en emotionele veiligheid te bieden, persoonlijke en sociale competenties en socialisatie te bevorderen door de overdracht van normen en waarden. De gezamenlijke liefde voor kinderen verbindt de leidsters tot een hecht team. De Kikkerkoning biedt leid(st)ers tal van middelen om hen te ondersteunen in de opvoedingstaak en eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar het is de leid(st)er zelf die het verschil maakt en kinderen tot bloei laat komen met zijn/haar unieke persoonlijkheid, onvoorwaardelijke liefde en talenten.

 7. Elkaar ontmoeten
  Bij De Kikkerkoning groeien kinderen samen op; een waardevolle aanvulling op de thuissituatie. In een vaste groep met leeftijdsgenootjes doen kinderen allerlei sociale ervaringen en vaardigheden op. Door ons opendeurenbeleid bouwen ze aan vriendschappen. Ze spelen samen, leren delen, houden rekening met elkaar en maken kennis met de normen en waarden van andere kinderen. Contact met leeftijdsgenootjes is belangrijk. Door samen te leven met anderen en respectvol om te gaan met verschillen, ontwikkelt een kind een zelfbeeld, een gevoel van eigenwaarde en waardering voor de ander. Zo ontstaat er ruimte om te zijn wie je bent.

 8. De groepsruimte als pedagoog
  De ruimtelijkheid en de zorgvuldige inrichting van onze binnen- en buitenruimtes dragen bij aan onze pedagogische kwaliteit. Groepsruimtes zijn huiselijk ingericht en afgestemd op de ontwikkelingsfase van elk kind. Ze bieden geborgenheid, dagen uit tot ontdekken en stimuleren kinderen om elkaar te ontmoeten. Naast de vaste stamgroepen als veilige en vertrouwde basis, zijn er ook activiteitenruimtes waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zich ‘in honderd talen kunnen uitdrukken’, zoals een moestuin, kunstatelier, gamekamer, huiskamer, kinderkeuken, loungehoek, kinderboerderij, babytuin en peuterplein. Een gevarieerd aanbod in speelgoed, groepsruimtes en de activiteiten die daarin plaatsvinden, prikkelen de fantasie van kinderen en nodigen uit om te gaan spelen.