Kinderdagverblijf

Onze kinderopvangorganisatie is ontstaan vanuit de behoefte om het anders te doen en een warm gevoel van familie te creëren. Kinderen zijn onze grootste inspiratiebron. We spelen in op de behoefte die bij de leeftijd van het kind past.

We bieden een veilige en uitnodigende omgeving; een ‘tweede thuis’. Waar kinderen onbezorgd kunnen spelen, ontwikkelen, de wereld verkennen en zichzelf kunnen zijn. En waar kinderen en ouders zich welkom voelen en elkaar kunnen ontmoeten. Bij De Kikkerkoning kun je in vrijheid zijn wie je bent en je talenten ontdekken en ontplooien.

De Kikkerkoning, dat gun je ieder kind!

Starten bij De Kikkerkoning

Kinderen zijn welkom op een van onze kinderdagverblijven vanaf het moment dat ze twee maanden oud zijn totdat ze naar de bassischool gaan. Dan kunnen ze doorstromen naar een van onze BSO locaties.

Wennen

Een wenperiode is fijn om voedingsschema’s, het slaapritme en de omgang met jullie kind, thuis en op De Kikkerkoning op elkaar af te stemmen. Een goede start is belangrijk voor een veilige basis.

Als je kind voor het eerst naar het kinderdagverblijf gaat, zijn er veel nieuwe ervaringen. Tijdens de wenperiode kan je kind rustig wennen aan de andere kinderen van de groep, de leid(st)ers, de omgeving, het dagritme en de afwezigheid van jullie als ouders. Sommige kinderen zijn snel gewend, anderen hebben nog wat meer tijd nodig. Onze leid(st)ers spelen hier liefdevol op in en zorgen ervoor dat je kind zich snel thuis bij ons voelt.

Dagritme

Baby’s hebben nog een eigen speel-, voedings- en slaapritme. Onze leid(st)ers houden zoveel mogelijk het dagritme van thuis aan. Vanaf het eerste jaar werken we toe naar een dagritme met herkenbare rituelen die je kind gedurende de dag houvast geven. Eten, slapen, spelen en naar buiten gaan wisselen zich af en vinden gezamenlijk plaats met de kinderen en leid(st)ers van de andere groepen.

Elkaar ontmoeten

Binnen ons dagverblijf staan de groepsdeuren open en krijgen de kinderen de ruimte om buiten de vertrouwdheid van hun eigen groep op onderzoek uit te gaan. Door ons opendeurenbeleid ontmoeten kinderen elkaar, bouwen ze aan vriendschappen, leren ze samen spelen en delen, oefenen ze om rekening met elkaar te houden en maken ze kennis met de normen en waarden van andere kinderen. Net als thuis kunnen kinderen met hun broertjes of zusjes spelen en alle ruimtes ontdekken. Kinderen en leid(st)ers van de verschillende groepen ontmoeten elkaar ook. Dit schept vertrouwen bij het doorstromen naar een andere groep en vergroot het gevoel van veiligheid van je kind.

Communicatie

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij ons. Dit kan alleen als de opvang aansluit op de thuissituatie. We maken daarom regelmatig en bewust ruimte voor persoonlijke contactmomenten met ouders. Zodat we een zorgvuldige vertaalslag kunnen maken naar een opvangdag bij De Kikkerkoning. Onze leid(st)ers maken dagelijks een verslag van de dag, wat je thuis na kunt lezen. Daarnaast houden we oudergesprekken, die je naar behoefte met ons in kunt plannen. Via onze nieuwsbrief en foto’s in het ouderportaal houden we je op de hoogte van ons kinderdagverblijf.

Spelen

Kinderen spelen het liefst de hele dag. Ze maken muziek, bouwen torens, rennen door plassen, spelen vader en moedertje, fietsen op skelters en maken grootse kunstwerken. De kracht van spelen is dat het ongedwongen en betekenisvol is en plezier geeft. Spelen is niet alleen leuk, maar vergroot ook kwaliteiten en skills die in het verdere leven nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan communicatie, sociale vaardigheden, initiatief nemen en samenwerken.

Onze leid(st)ers organiseren dagelijks activiteiten en spelen met de kinderen mee. Ze zijn niet alleen een voorbeeld voor de kinderen, maar kunnen ze ook in het spel stimuleren om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten als ze eraan toe zijn. Spelen doen we binnen in de groep, in de activiteitenruimten en natuurlijk buiten. Elke dag gaan we naar buiten, het liefst zo vaak en lang mogelijk. De speelterreinen op onze locaties zijn zo ingericht dat kinderen zich er kunnen uitleven, op ontdekking kunnen gaan en ontspannen.

Creativiteit

Creativiteit vinden we belangrijk. Door creatief bezig te zijn kunnen kinderen zich ‘in wel honderd talen’ uitdrukken. Er is wekelijks tijd en aandacht voor kinderen om hun eigen kunstwerken te maken. De leid(st)ers begeleiden de activiteit, maar de kinderen zijn de baas over hun eigen creatieve proces. Grote rollen papier nodigen uit tot het aantrekken van een verfschort en het maken van de mooiste schilderijen. We werken met allerlei materialen, afgestemd op de leeftijd.

Thema’s, feestdagen en seizoenen

Werken met een thema is waardevol voor kinderen, ouders en leid(st)ers. Een thema wordt zorgvuldig gekozen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Het zorgt voor herkenbaarheid, waardoor activiteiten en spel betekenis krijgen. Kinderen herkennen aspecten uit het thema, zijn hierdoor betrokken en worden nieuwsgierig. Dit zorgt ervoor dat het kind een stap kan zetten in zijn/haar ontwikkeling. Iedere 6 tot 8 weken staat er een nieuw thema centraal.

Bij ieder thema dat we kiezen hoort een prentenboek. Dit boek is, net als het thema, 6 tot 8 weken lang het speelveld voor kinderen, leid(st)ers en ouders. Iedere groep heeft ook een vertelraam dat gekoppeld is aan het boek. Het hangt vol met belevenissen en kunstwerken van de kinderen. Naast het thema, vieren we de feestdagen en volgen we de seizoenen.

Veiligheid en geborgenheid

Veiligheid en geborgenheid zien wij als de voorwaarden voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Niets is fijner voor een kind dan op ontdekkingsreis te gaan en te kunnen rekenen op de leid(st)ers die zorgen voor een gezonde balans tussen lichamelijke veiligheid en de behoefte van kinderen om te bewegen en te ontdekken.

Binnen De Kikkerkoning mogen kinderen risico’s nemen en grenzen verleggen om zich zo stap voor stap te ontwikkelen. De leid(st)ers zorgen ervoor dat dit past bij de ontwikkelingsfase van het kind en binnen de normen en waarden die wij stellen aan veiligheid, rust, reinheid, regelmaat en respect. Zo trek je bij ons overschoenen aan als je ons dagverblijf bezoekt, zodat er geen vuil van straat mee naar binnen genomen wordt en kinderen overal op de vloer kunnen spelen.

Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van De Kikkerkoning. Zij behartigen de belangen van alle ouders. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van ons dagverblijf te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De oudercommissie vergadert regelmatig met elkaar en komt daarnaast elk kwartaal met het management van De Kikkerkoning bijeen om gezamenlijk te vergaderen. Als ouder kun je altijd contact opnemen met één van de leden. De oudercommissie kan vragen voorleggen of vergaderpunten inbrengen, waarvan zij vindt dat deze de aandacht verdienen. De oudercommissie is te bereiken via ockikkerkoning@gmail.com.

Lijkt het je leuk onze oudercommissie te komen versterken? Stuur dan een mailtje naar bovenstaand e-mailadres.