BSO

Kinderen die naar de basisschool gaan, zijn na schooltijd van harte welkom op onze buitenschoolse opvang. Op sommige locaties bieden we ook voorschoolse opvang aan. Je kind kan vanuit ons dagverblijf doorstromen naar een van onze BSO locaties of los ingeschreven worden voor buitenschoolse opvang. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen op onze BSO’s volop de wereld ontdekken. Ze krijgen de ruimte om op avontuur te gaan, te spelen, vriendjes te maken en bij te komen van een drukke schooldag.

De Kikkerkoning: dat gun je ieder kind!

Familiegevoel, verbinding en ruimte om te zijn wie je bent

Bij De Kikkerkoning doen we het graag een beetje anders en kleuren we waar nodig buiten de lijntjes. We staan met elkaar in verbinding en vormen een familie. We bieden een plek waar kinderen en ouders zich thuis voelen. En waar onze medewerkers met hun onvoorwaardelijke liefde bijdragen aan een fijne tijd. We vinden het belangrijk dat je in vrijheid kunt zijn wie je bent en er ruimte is voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten.

Een goede start

Het is altijd even wennen als je kind bij ons begint. Sommigen stromen door vanuit de dagopvang en kennen de omgeving en leid(st)ers al. Anderen starten voor het eerst. Je kunt een rondleiding aanvragen. Dan kun je de sfeer voelen, overal een kijkje nemen en vragen stellen.

Voordat we starten, plannen we eerst samen met je kind een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we jullie behoeftes af. We maken samen afspraken over het wennen en vertellen hoe een dag op de BSO eruitziet. Wij zien het als een eerste stap naar een fijne en intensieve samenwerking.

Tijdens de wenperiode went je kind aan de andere kinderen, de verschillende leid(st)ers, de activiteitenruimtes, het dagritme en de keuzevrijheid in spel en activiteiten. In het begin gaat je kind samen met de leid(st)er alles onderzoeken en ervaren. Naar behoefte wordt het kind steeds vrijer gelaten en gaat het alleen of vriendjes op ontdekking.

Dagritme

Na een drukke dag op school wil elk kind een andere invulling aan zijn middag geven. Op de BSO hebben we met veel zorg een dagritme samengesteld waarbij de keuzevrijheid van kinderen voorop staat. Kinderen worden opgehaald of kunnen zelf naar de BSO komen. Daarna hebben ze de vrijheid om te kiezen uit een divers speel- en activiteitenaanbod. Door vaste eet- en drinkmomenten blijft er veel tijd over voor de kinderen om hun eigen middag in te vullen: ontspannen, vrij spelen en meedoen aan activiteiten.

Creativiteit

Creativiteit vinden we belangrijk. Door creatief bezig te zijn kunnen kinderen zich ‘in wel honderd talen’ uitdrukken. Er is wekelijks tijd en aandacht voor kinderen om hun eigen kunstwerken te maken. De leid(st)ers begeleiden de activiteit, maar de kinderen zijn de baas over hun eigen creatieve proces. Grote rollen papier nodigen uit tot het aantrekken van een verfschort en het maken van de mooiste schilderijen. We werken met allerlei materialen, waarmee vanuit eigen fantasie geknutseld wordt.

Activiteiten en workshops

Dagelijks worden er op verzoek van de kinderen diverse activiteiten georganiseerd, zoals insectenhotels timmeren, appeltaarten bakken, knutselen met papier-maché, deelnemen aan een trampoline- of make-up-workshop of meehelpen met het bouwen van een mega zandkasteel. Daarnaast is volop ruimte om vrij te spelen in de gezellige en uitdagende speelhoeken.

Om de kinderen van 8 jaar en ouder voldoende uitdaging te bieden, organiseren we dagelijks een speciale 8+ activiteit. Zo kunnen kinderen deelnemen aan scheikundeproefjes, verstoppertje in het donker, lasergamen, oxboarden of ‘tien tellen in de rimboe’.

Ook organiseren we workshops op de BSO, passend in de thema’s sport en spel, creatief, dans en muziek, theater, natuur en culinair. Deze bieden we aan voor een aantal weken, waarin dezelfde groep met een leid(st)ers talenten ontwikkelt. Op de locatie kunnen kinderen zich inschrijven voor bijvoorbeeld een workshop haken en breien, zandsculpturen, kunst met graffiti, tapas, bmx’en, hockey, tennissen, drummen, zingen en musical.

Vrij spelen

Elk kind is anders en op een andere leeftijd toe aan uitbreiding van de vrijheden en verantwoordelijkheden. De behoefte om buiten de poort te spelen, vrienden in de buurt op te zoeken en zelfstandig te zijn, neemt toe naarmate ze ouder worden. Wij geven kinderen graag de ruimte om vrij te spelen en zelf te kiezen hoe ze hun tijd indelen.

Op de BSO spelen de kinderen in beginsel alleen in de ruimtes waar ook een leid(st)er aanwezig is. Je kunt als ouder in overleg met de leid(st)er de vrijheden van je kind vergroten door het zelfstandigheidscontract in te vullen.

Zo kun je ervoor kiezen dat kinderen zelfstandig binnen of buiten de poort mogen spelen, zelf naar de sportclub of bibliotheek mogen fietsen, in de wijk mogen spelen of vanuit school zelf naar de BSO mogen lopen/fietsen. Het zelfstandigheidscontract is op ieder moment aan te passen aan de behoeftes van je kind.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties zijn wij de hele dag geopend: van 7.30 tot 18.30 uur. We bieden een uitgebreid vakantieprogramma aan waarin allerlei leuke activiteiten en uitstapjes zijn opgenomen. Wanneer je een contract inclusief vakantieopvang hebt afgesloten, dan kun je je vakantietegoed vrij inplannen tijdens de schoolvakanties. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met de reguliere opvangdagen van je kind. Wel vragen we je om je kind uiterlijk vier weken van tevoren aan te melden voor opvang tijdens een schoolvakantie, zodat er zeker plaats is.

Contact met ouders

Kinderen voelen zich het best wanneer de dagen thuis en op de BSO goed op elkaar aansluiten. Wij hechten daarom veel waarde aan persoonlijke contactmomenten en ouderbetrokkenheid. Bijzonderheden rondom de gezondheid, ontwikkeling en thuissituatie horen we graag. Zo kunnen we beter inspelen op de belevingswereld en behoeften van je kind.

Tijdens het ophalen vindt er dagelijks een persoonlijke overdracht plaats tussen jou en de leid(st)ers van je kind. Veel kinderen kunnen zelf al vertellen wat ze op een dag beleefd hebben en hoe de dag verlopen is. De leid(st)er vult de overdracht verder aan als dat nodig is.