De Duinen

Kinderdagverblijf De Duinen en BSO De Kust zijn gevestigd in basisschool St.Jacobus in Valburg. Op deze plek bieden we opvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze fijne locatie kunnen kinderen vrij spelen, aan activiteiten meedoen, ontspannen na een drukke schooldag en vrienden en vriendinnen ontmoeten. Kinderen zijn welkom bij kinderdagverblijf De Duinen vanaf het moment dat ze 2 maanden oud zijn totdat ze naar de basisschool gaan. Vanaf vier jaar kunnen kinderen die op de St. Jacobus zitten terecht bij BSO De Kust.

Groepen

Op deze kinderdagopvang- en BSO-locatie zijn drie groepen gevestigd: een babygroep (0-2 jaar), een peutergroep (2-4 jaar) en een BSO-groep (4-12 jaar). Op de peutergroepen wordt ook VE (voorschoolse educatie) aangeboden. Hier zijn kinderen met een VE-indicatie vier ochtenden per week welkom.

Activiteitenruimtes

Al onze locaties hebben verschillende groepsruimten waar kinderen kunnen spelen en elkaar kunnen ontmoeten. Kinderdagverblijf De Duinen en BSO De Kust maken gebruik van de volgende ruimtes.

De gemeenschappelijke hal is zo ingericht dat kinderen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Even niks en bijkomen van een activiteit of drukke schooldag. We maken graag samen muziek.

Als we geen muziek maken, dan zetten we muziek aan. Om te dansen, springen, swingen of juist ontspannen. De klimkussens zijn een belevenis voor de jongste kinderen, net als de loopauto’s. De oudste kinderen gaan op ontdekking bij de trein- of duplotafel. Waar de softblokken door de baby’s gebruikt worden om vast te pakken en te ontdekken, gebruiken de oudere kinderen ze om er grote torens en hutten mee te bouwen.

Op deze locatie hebben we een eigen bibliotheek in de school. Het is een fijne plek om gezellig samen met de leid(st)ers een boekje te lezen of nieuwe boeken uit te zoeken passend binnen het thema. Alle boeken mogen meegenomen worden naar de groep.

Kinderen zijn gek op tuinieren. Met scheppen, emmers, gieters en ander gereedschap onderhouden ze samen met de leid(st)ers de moestuin. Moestuinieren is niet alleen leuk, maar ook leerzaam voor de kinderen. Ze leren te zorgen en respect te hebben voor de natuur. Kinderen beleven het hele traject van de grond tot in de mond. Dat maakt groenten en fruit eten een stuk interessanter en leuker.

Samen met basisschool St. Jacobus maken we gebruik van het schoolplein. Onder schooltijd spelen de peuters samen met de baby’s in onze tuin die direct aan de groepsruimten grenst. De oudste peuters gaan ook op ontdekking op het grote schoolplein, waar ze samen met de kleuters van de basisschool deelnemen aan themagerichte activiteiten. De kinderen van de BSO hebben de keuzevrijheid om na school te spelen op het grote schoolplein of op bezoek te gaan bij de baby’s en peuters.

"Jullie zorgen voor een goede, veilige en uitdagende omgeving, activiteiten en sfeer"

Moeder van Jamie

Openingstijden

Ons dagverblijf is op werkdagen standaard geopend van 07.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen. Kom je niet uit met halen en brengen van je kind tijdens de openingstijden?

BSO De Kust is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18:30 uur. In schoolvakanties en op studiedagen is BSO De Kust geopend op bovengenoemde dagen van 7:30 tot 18:30 uur. Op woensdag is deze locatie gesloten. Voorschoolse opvang is mogelijk op maandag en dinsdag van 7.30 tot 8.30 uur.

LRK-nummer

Iedere kinderopvanglocatie heeft een uniek nummer waarmee de locatie ingeschreven is in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit nummer heeft u o.a. nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Inspectierapport

Jaarlijks komt de GGD langs voor een onaangekondigde inspectie. Zij controleren of wij voldoen aan de eisen zoals deze opgenomen zijn in de Wet Kinderopvang. Een verslaglegging van de inspectie vindt u hier voor KDV De Duinen en hier voor BSO De Duinen.

Kosteloze extra opvangdagen

Jaarlijks ontvang je van ons extra opvangtegoed; als service en waardering van je vertrouwen in De Kikkerkoning. Dit opvangtegoed ontvang je kosteloos. Het aantal dagen dat je extra ontvangt, berekenen we op basis van het aantal dagen dat je kind naar de opvang of BSO komt. We vermenigvuldigen het aantal opvangdagen met twee. Als je kind bijvoorbeeld twee dagen naar de opvang komt, dan ontvang je jaarlijks vier dagen extra opvang. Zo kun je gemiste dagen inhalen of je kind een keer extra brengen.

Tijdens officiële feestdagen zijn we gesloten. Als deze samenvallen met de reguliere dagopvang- en/of BSO-dagen van je kind, dan geven we je feestdagentegoed. De gemiste dag kun je dan een andere keer inhalen.

Tarieven

Kinderdagopvang
Het tarief voor dagopvang ligt op € 9,96 per uur. Wanneer je kind ’s morgens naar het kinderdagverblijf komt, hoef je niets mee te geven. Gedurende de dag krijgt je kind eten, drinken en tussendoortjes. Ook luiers (Pampers), uitstapjes en activiteiten zijn inbegrepen in de prijs. Je kunt de netto opvangkosten hier (https://www.debicare.nl/rekenmodule/) berekenen.

Buitenschoolse opvang
Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) start vanaf € 9,75 per uur en is afhankelijk van het contract dat je kiest. Je kunt kiezen voor BSO inclusief 6, 9 of 12 weken vakantie of naschoolse opvang zonder vakanties en studiedagen.

Plaatsing

Voor al je vragen over plaatsing, inschrijving en contracten, kun je contact opnemen met Debicare. Deze organisatie verzorgt de planning, facturatie en kindadministratie van De Kikkerkoning. Onze contactpersoon is mevrouw Jos van Santen. Zij is te bereiken via 0180-555911.

Meer weten?

Wil je weten hoe een dag op ons kinderdagverblijf eruitziet of meer lezen over onze werkwijze? Klik dan hier. Op deze pagina lees je meer over ons pedagogische beleid en wat ons inspireert om tot deze werkwijze te komen.