valburg (0-4 jaar) Dit doen wij

Welkom

Al vanaf twee maanden is uw baby van harte welkom op ons dagverblijf in Valburg. De Kikkerkoning is een ‘tweede thuis’, waar kinderen en ouders zich welkom voelen en waar elke leidster haar volle verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een fijne en bijzondere kindertijd van elk kind. De Kikkerkoning is gevestigd in basisschool St. Jacobus. Wij bieden een rustige en fijne plek voor uw kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen. We hebben een verticale groep waar kinderen van 0 tot 4 jaar samen opgevangen worden. De liefde voor kinderen die wij met u delen maakt dat we met elkaar het beste willen voor ieder kind: een veilige en vertrouwde basis waarin ruimte is om je talenten spelenderwijs te ontdekken en ontwikkelen en waarbij je anderen ontmoet die jou daarbij helpen. Wij zorgen ervoor dat u uw kind aan het einde van uw werkdag met een lach op zijn gezicht bij ons ophaalt. Om vervolgens thuis te luisteren naar alle verhalen van een dag vol belevenissen

Dagritme

Tussen 7.30 en 9.30 uur staat de koffie klaar en kunt u uw kind brengen. Baby’s hebben nog geheel hun eigen en unieke speel-, voedings-, en slaapritme. De leidsters zullen het dagritme van de baby volgen zodat dit in het verlengde ligt van thuis. Vanaf het eerste jaar werken we toe naar een dagritme met herkenbare rituelen die uw kind gedurende de dag houvast geven. Eten, slapen, spelen en naar buiten gaan wisselen zich af en vinden gezamenlijk plaats. Elke ochtend zingen we een welkomstliedje en aan tafel ‘smakelijk eten’. Na het eten als de oogjes bijna dichtvallen, gaan de kinderen in hun eigen slaapzak met knuffel of speentje naar bed. Nog even een aai over de bol en dan lekker slapen. Tussen 16.30 – 18.30 uur kunt u uw kind weer ophalen. De leidsters praten u bij over de gebeurtenissen van die dag. Tot de volgende keer!

Wennen

Als een kind voor het eerst naar het dagverblijf gaat, doen zowel het kind als de ouder veel nieuwe ervaringen op. Tijdens de wenperiode krijgt het kind de mogelijkheid om geleidelijk aan te wennen aan de andere kinderen van de groep, het dagritme, de leidsters en de afwezigheid van zijn ouders. U bent van harte welkom om samen met uw kindje de eerste keer te komen wennen. Open, warme en vriendelijke leidsters verwelkomen u. Voordat uw kind naar het dagverblijf gaat, nodigen we u samen met uw kind uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we de behoeftes van het kind en de ouders af. We vertellen u dan graag hoe een dag op het kinderdagverblijf eruitziet. Wij zien het intakegesprek als een eerste stap naar een fijne en intensieve samenwerking. De eerste dag alleen, blijft vaak een spannend moment. U gaat uw kind nu echt uit handen geven. Zal het allemaal wel goed gaan? Bel gerust naar het dagverblijf om te informeren hoe het met uw kindje gaat. Dit mag zo vaak als u wilt!

Elkaar ontmoeten

Binnen ons dagverblijf staan de groepsdeuren open en krijgen de kinderen de ruimte om buiten de vertrouwdheid van hun eigen groep op onderzoek uit te gaan. De ruimtes zijn kindvriendelijk en uitdagend ingericht zodat kinderen zich er thuis voelen. Dit stimuleert kinderen op ontdekkingsreis te gaan. Speelgoed staat op ooghoogte en er zijn aparte speelhoekjes en doorkijkjes. We hechten veel waarde aan ons open deuren beleid omdat het veel lijkt op de thuissituatie. Net als thuis kunnen kinderen met hun broertjes of zusjes spelen, de ruimtes van school ontdekken en daarbij anderen ontmoeten. Door ons open deuren beleid ontmoeten kinderen, leidsters en leerkrachten van de verschillende groepen elkaar. Dit schept vertrouwen bij het doorstromen naar school en vergroot het gevoel van veiligheid van uw kind.

Communicatie met ouders

Wij willen dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij ons. Dit kan alleen als de opvang aansluit bij de thuissituatie. U heeft een unieke en belangrijke rol in de opvang van uw kind. U kent de behoeften van uw kind als geen ander, weet wat u belangrijk vindt in de opvoeding, waar het kind staat in zijn ontwikkeling en welke ervaringen uw kind heeft opgedaan. Wij schenken regelmatig en bewust aandacht aan persoonlijke contactmomenten met de ouders om een zorgvuldige vertaalslag te kunnen maken naar een opvangdag bij De Kikkerkoning. Onze leidsters schrijven een digitaal dagverslag zodat u thuis nog eens rustig kunt nalezen hoe de dag verlopen is. Dit dagverslag voorzien we graag van foto’s zodat u ook kunt zien wat uw kind beleefd heeft. Er vinden oudergesprekken plaats die u naar uw eigen behoefte met de leidsters kunt plannen en via ons ouderportaal houden we u nog eens extra op de hoogte van de opvang van de ontwikkelingen binnen onze organisatie.

Zal het allemaal wel goed gaan? Bel gerust naar het dagverblijf om te informeren hoe het gaat.

Spelen

Kinderen spelen het liefst de hele dag. Ze maken muziek, bouwen torens, rennen door plassen, spelen vader en moedertje, fietsen op skelters en maken grootse kunstwerken. Spelen is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. We organiseren dagelijks activiteiten in de groepsruimtes en de multifunctionele hal en gaan natuurlijk iedere dag naar buiten. Het speelterrein is zo ingericht dat er uitgeleefd, ontspannen en ontdekt kan worden. In het spel krijgt uw kind bij ons de kans om al fietsend, klimmend en rennend de wereld om zich heen te ontdekken. We spelen op het grote en gemeenschappelijke speelplein. Kinderen kunnen graven en zandkastelen bouwen in de grote zandbak. Met waterslangen zorgen we voor de nodige uurtjes speelplezier en verkoeling. Kinderen klimmen en klauteren op de toestellen, voetballen, balanceren en er is genoeg ruimte om te rennen en ravotten.

Thema’s & activiteiten

Onze activiteiten en thema’s zijn erop gericht de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Wij volgen daarbij de interesse en het ontwikkelingsniveau van uw kind. We vieren de feestdagen, volgen de seizoen en vinden het belangrijk dat kinderen elke dag naar buiten gaan. Met de peuters werken we daarnaast elke acht weken met een ander thema, passend bij het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (V.V.E.) ‘Startblokken’. Onze Vakleidsters Muziek verzorgen een muzikale ontdekkingsreis met piano, gitaar, en (zelfgemaakte) instrumentjes. We ravotten en relaxen in de gymzaal en knutselen van alles. Onze kookoma’s koken en bakken met de kinderen in de kinderkeuken. Iedere lente komen er kuikens logeren. We gaan eropuit met de (elektrische) bolderkar om samen de omgeving te ontdekken. We gaan naar de speeltuin, doen boodschappen in het dorp en bezoeken de brandweer. Geen dag is hetzelfde!

Veiligheid en geborgenheid

Kinderen hebben de behoefte om te bewegen en op ontdekking te gaan. Binnen De Kikkerkoning mogen kinderen risico’s nemen en grenzen verleggen om zich zo stap voor stap te ontwikkelen. De leidsters zorgen ervoor dat dit past bij de ontwikkelingsfase van het kind en binnen de normen en waarden die wij stellen aan veiligheid, rust, reinheid, regelmaat en respect. Zo trekt u bij ons overschoenen aan als u ons dagverblijf bezoekt zodat er geen vuil van straat mee naar binnen genomen wordt en kinderen overal op de vloer kunnen spelen. Veiligheid en geborgenheid zien wij als de voorwaarden voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet dat de VGGM ons al jaren op rij kwalificeert met code groen. Daarmee voldoen we aan de hoogst gestelde kwaliteitseisen binnen de Kinderopvang.