’t Kleuterhuis

’t Kleuterhuis!

’t Kleuterhuis een combinatiegroep voor peuters en kleuters

Goed nieuws! In oktober 2022 starten wij met een nieuwe groep. Een combinatie van kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 3,5 tot 5 jaar. Met deze unieke pilot geven we kinderen de tijd en ruimte om te wennen aan het schoolse ritme in een rustige, veilige en uitdagende omgeving met volop ruimte om te spelen én te leren.

Als uw zoon of dochter 3 jaar en 5 maanden is mag hij of zij starten op ’t Kleuterhuis. Wanneer uw kind eraan toe is, maar uiterlijk voor zijn/haar vijfde verjaardag, stroomt uw kind door naar een van de twee kleutergroepen van basisschool De Zonnepoort.

Spelend leren

Sinds 2010 werken basisschool De Zonnepoort en bso De Zee (onderdeel van De Kikkerkoning) samen. Onze didactische- en pedagogische visie komen veelal overeen. Met deze pilot geven wij nieuwe inhoud aan deze intensieve samenwerking.

Kinderen van 3,5 tot 5 jaar spelen en leren samen. De opzet van de peuter-kleutergroep doet recht aan de ontwikkeling van kinderen. Zo kunnen de jongste kinderen die toe zijn aan wat extra uitdaging aansluiten bij de lesinstructies van kleuters. Anderzijds kunnen kleuters die behoefte hebben aan een rustmomentje bijvoorbeeld samen met de leidster van de kinderopvang een boekje lezen. Kinderen leren van het samenspelen en de sociale ontwikkeling krijgt volop aandacht.

Basisschool De Zonnepoort werkt volgens het onderwijsconcept IPC/IEYC. Hierbij staat het leren en spelen centraal en dit wordt gestimuleerd door thema’s die bij de leefwereld van het kind passen. Ook de peuters zullen aansluiten bij het themagericht ontdekken, zoals nu ook gedaan wordt bij De Kikkerkoning.

In de praktijk

‘t Kleuterhuis is er voor kinderen die doorstromen naar één van de kleuterklassen van De Zonnepoort. Uw kind is welkom vanaf het moment dat hij/zij 3,5 jaar oud is en tussen de middag niet meer slaapt.

Kinderen van 3,5 jaar oud worden ingeschreven bij De Kikkerkoning. U betaalt net als bij reguliere kinderopvang van De Kikkerkoning een uurtarief van 9,96 euro waarover u nog kinderopvangtoeslag ontvangt. Voor meer informatie over de tarieven en contracten kunt u contact opnemen met Debicare via info@debicare.nl of 0180-555911. Debicare verzorgt namens De Kikkerkoning de kindadministratie en planning.

Kinderen vanaf 4 jaar oud worden ingeschreven bij basisschool De Zonnepoort. Vanaf dat moment betalen zij niet meer voor de kinderopvang.

Maximaal 8 peuters van 3,5 jaar en 8 kleuters van 4 jaar spelen en leren samen in één groep onder begeleiding van een pedagogisch medewerker van De Kikkerkoning en een fulltime leerkracht van De Zonnepoort.