Privacy

1. De website van De Kikkerkoning is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem bezocht worden m.u.v. de afgeschermde gedeelten waar een inlogcode en wachtwoord voor nodig is.

2. Indien u via deze website per email vragen aan De Kikkerkoning stelt worden uw naam en e-mailadres slechts gebruikt ter beantwoording van uw vraag of opmerking. Na beantwoording van uw email worden uw gegevens vernietigd.

3. Indien u via deze website, anders dan onder 2 wordt bedoeld, met De Kikkerkoning in contact wilt treden en u geeft hierbij bepaalde persoonsgegevens op, worden deze persoonsgegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven.

4. Op de website van De Kikkerkoning worden links naar andere websites vermeld. De Kikkerkoning noch haar website(s) draagt verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites evenmin als voor het privacy beleid van de betreffende bedrijven of instellingen.

5. De Kikkerkoning verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij zij daar wettelijk toe verplicht is.