Moeder de Gans (0-4 jaar) Dit doen wij

Welkom

Al vanaf twee maanden is uw baby van harte welkom op ons dagverblijf in Elst. Moeder De Gans is een ‘tweede thuis’, waar kinderen en ouders zich welkom voelen en waar elke leidster haar volle verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een fijne en bijzondere kindertijd van elk kind. Moeder de Gans is gevestigd in Kindcentrum Sunte Werfert. De plek waar we samen met een basisschool en peuterspeelzaal opvang bieden aan kinderen van 0  tot 12 jaar. Wij bieden een rustige en fijne plek voor uw kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen. We hebben babygroepen (0-2 jaar), peutergroepen (2-4) jaar, en een verticale groep (0-4 jaar). De liefde voor kinderen die wij met u delen maakt dat we met elkaar het beste willen voor ieder kind: een veilige en vertrouwde basis waarin ruimte is om je talenten spelenderwijs te ontdekken en ontwikkelen en waarbij je anderen ontmoet die jou daarbij helpen. Wij zorgen ervoor dat u uw kind aan het einde van uw werkdag met een lach op zijn gezicht bij ons ophaalt. Om vervolgens thuis te luisteren naar alle verhalen van een dag vol belevenissen.

Dagritme

Tussen 7.30 en 9.30 uur staat de koffie klaar en kunt u uw kind brengen. Baby’s hebben nog geheel hun eigen en unieke speel-, voedings-, en slaapritme. De leidsters zullen het dagritme van de baby volgen zodat dit in het verlengde ligt van thuis. Vanaf het eerste jaar werken we toe naar een dagritme met herkenbare rituelen die uw kind gedurende de dag houvast geven. Eten, slapen, spelen en naar buiten gaan wisselen zich af en vinden gezamenlijk plaats. Elke ochtend zingen we een welkomstliedje en aan tafel ‘smakelijk eten’. Na het eten als de oogjes bijna dichtvallen, gaan de kinderen in hun eigen slaapzak met knuffel of speentje naar bed. Nog even een aai over de bol en dan lekker slapen. Tussen 16.30 – 18.00 uur kunt u uw kind weer ophalen. De leidsters praten u bij over de gebeurtenissen van die dag. Bij de uitgang staat een mand met appeltjes klaar. Tot de volgende keer!

Wennen

Als een kind voor het eerst naar het dagverblijf gaat, doen zowel het kind als de ouder veel nieuwe ervaringen op. Tijdens de wenperiode krijgt het kind de mogelijkheid om geleidelijk aan te wennen aan de andere kinderen van de groep, het dagritme, de leidsters en de afwezigheid van zijn ouders. U bent van harte welkom om samen met uw kindje de eerste keer te komen wennen. Open, warme en vriendelijke leidsters verwelkomen u. Voordat uw kind naar het dagverblijf gaat, nodigen we u samen met uw kind uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we de behoeftes van het kind en de ouders af. We vertellen u dan graag hoe een dag op het kinderdagverblijf eruitziet. Wij zien het intakegesprek als een eerste stap naar een fijne en intensieve samenwerking. De eerste dag alleen, blijft vaak een spannend moment. U gaat uw kind nu echt uit handen geven. Zal het allemaal wel goed gaan? Bel gerust naar het dagverblijf om te informeren hoe het met uw kindje gaat. Dit mag zo vaak als u wilt!

Elkaar ontmoeten

Binnen ons dagverblijf staan de groepsdeuren open en krijgen de kinderen de ruimte om buiten de vertrouwdheid van hun eigen groep op onderzoek uit te gaan. De ruimtes zijn kindvriendelijk en uitdagend ingericht zodat kinderen zich er thuis voelen. Dit stimuleert kinderen op ontdekkingsreis te gaan. Speelgoed staat op ooghoogte en er zijn aparte speelhoekjes en doorkijkjes. We hechten veel waarde aan ons open deuren beleid omdat het veel lijkt op de thuissituatie. Net als thuis kunnen kinderen met hun broertjes of zusjes spelen, alle ruimtes ontdekken en anderen ontmoeten. Door ons open deuren beleid ontmoeten kinderen en leidsters van de verschillende groepen elkaar. Dit schept vertrouwen bij het doorstromen naar een andere groep en vergroot het gevoel van veiligheid van uw kind.

Communicatie met ouders

Wij willen dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij ons. Dit kan alleen als de opvang aansluit bij de thuissituatie. U heeft een unieke en belangrijke rol in de opvang van uw kind. U kent de behoeften van uw kind als geen ander, weet wat u belangrijk vindt in de opvoeding, waar het kind staat in zijn ontwikkeling en welke ervaringen uw kind heeft opgedaan. Wij schenken regelmatig en bewust aandacht aan persoonlijke contactmomenten met de ouders om een zorgvuldige vertaalslag te kunnen maken naar een opvangdag bij De Kikkerkoning. Op de babygroepen schrijven onze leidsters in een overdrachtsschriftje zodat u thuis nog eens rustig kunt nalezen hoe de dag verlopen is. Er vinden oudergesprekken plaats die u naar uw eigen behoefte met de leidsters kunt plannen en via de dagverslagen, nieuwsbrieven en ons Kikkerblad wordt u nog eens extra op de hoogte gehouden van de opvang van uw kind.

Spelen

Kinderen spelen het liefst de hele dag. Ze maken muziek, bouwen torens, rennen door plassen, spelen vader en moedertje, fietsen op skelters en maken grootse kunstwerken. Spelen is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. We organiseren dagelijks activiteiten in de groepsruimtes, de speelhal, de aula, de gymzaal, de bibliotheek, de kinderkeuken en gaan natuurlijk iedere dag naar buiten. Het speelterrein is zo ingericht dat er uitgeleefd, ontspannen en ontdekt kan worden. In het spel krijgt uw kind bij ons de kans om al fietsend, klimmend en rennend de wereld om zich heen te ontdekken. Met de oudste peuters spelen we op het grote en gemeenschappelijke speelplein. Kinderen kunnen graven en zandkastelen bouwen in de grote zandbak. De waterpomp zorgt voor de nodige uurtjes speelplezier en verkoeling. Kinderen klimmen en klauteren op het fort, voetballen, balanceren en er is genoeg ruimte om te rennen en ravotten. Voor de allerkleinsten is er een aparte lommerrijke tuin een zandbak, watergoot en fietsparcours.

Thema’s & activiteiten

Onze activiteiten en thema’s zijn erop gericht de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te stimuleren. Wij volgen daarbij de interesse en het ontwikkelingsniveau van uw kind. We vieren de feestdagen, volgen de seizoen en vinden het belangrijk dat kinderen elke dag naar buiten gaan. Met de peuters werken we daarnaast elke acht weken met een ander thema, passend bij het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (V.V.E.) ‘Startblokken’. Onze Vakleidsters Muziek verzorgen een muzikale ontdekkingsreis met piano, gitaar, en (zelfgemaakte) instrumentjes. We ravotten en relaxen in de gymzaal en knutselen van alles. Onze kookoma’s koken en bakken met de kinderen in de kinderkeuken. Iedere lente komen er kuikens logeren. We gaan eropuit met de (elektrische) bolderkar om samen de omgeving te ontdekken. We bezoeken de markt, gaan naar de speeltuin, springen trampoline op bso ‘t Strand, voeren de herten in het park en gymmen op bso De Zee. Geen dag is hetzelfde!

Veiligheid en geborgenheid

Kinderen hebben de behoefte om te bewegen en op ontdekking te gaan. Binnen De Kikkerkoning mogen kinderen risico’s nemen en grenzen verleggen om zich zo stap voor stap te ontwikkelen. De leidsters zorgen er voor dat dit past bij de ontwikkelingsfase van het kind en binnen de normen en waarden die wij stellen aan veiligheid, rust, reinheid, regelmaat en respect. Zo trekt u bij ons overschoenen aan als u ons dagverblijf bezoekt zodat er geen vuil van straat mee naar binnen genomen wordt en kinderen overal op de vloer kunnen spelen. Veiligheid en geborgenheid zien wij als de voorwaarden voor het creëren van optimale ontwikkelingskansen. Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u weet dat de VGGM ons al jaren op rij kwalificeert met code groen. Daarmee voldoen we aan de hoogst gestelde kwaliteitseisen binnen de Kinderopvang.