bso ’t Strand | Dit doen wij

kinderopvang-elst-3jaar-watdoenwe2Welkom

Bso ’t Strand is een unieke bso locatie waar kinderen van alle scholen uit Elst na school invulling kunnen geven aan hun vrije tijd. Een fijne plek waar ze vrienden en vriendinnen ontmoeten en waar ze de keuzevrijheid hebben om deel te nemen aan allerlei activiteiten, vrij te spelen of te ontspannen na een intensieve schooldag. Juist als kinderen even niets moeten, ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen. Bso ‘t Strand heeft de beschikking over zoveel ruimte dat er zelfs plaats is voor een binnenstrand, een verkeersplein, een circuspiste, een atelier, een timmerwerkplaats, een kleuterhuiskamer, professionele trampolines en nog veel meer. We gaan iedere dag naar buiten om te skelteren, schommelen, voetballen of met water en zand te spelen. We hebben met veel zorg een dagritme samengesteld waardoor er veel tijd voor de kinderen is om hun eigen middag in te vullen. De leid(st)ers zorgen elke dag weer voor een uniek vrijetijdsaanbod waaraan elk kind plezier beleeft en waarin het zijn talenten kan ontwikkelen.

kinderopvang-elst-ditdoenwe-strand2Activiteiten & vrij spelen

Nadat de kinderen van school gehaald zijn, wordt ieder kind welkom geheten door zijn of haar vaste groepsleid(st)er. Er is tijd en aandacht voor de kinderen om hun verhaal te doen tijdens het fruit eten. De leid(st)er vertelt wat het activiteitenaanbod van die dag is. Kinderen zijn eigen baas over de invulling van hun vrije tijd. Ze mogen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten, maar kunnen ook hun eigen plan trekken. Lekker vrij spelen en samen met je vrienden de bso ontdekken of rustig bijkomen in de lees- en spelletjeshoek. U kunt als ouder de vrijheden van uw kind binnen of buiten de bso vergroten door middel van een zelfstandigheidscontract dat u samen met uw kind ondertekent. Zo kunt u ervoor kiezen dat uw kind zelfstandig en zonder begeleiding boven mag spelen, vanuit school naar de bso mag fietsen, naar de bibliotheek mag om een boek te lenen of speelafspraken mag maken met vriendjes in de buurt.

kinderopvang-elst-workshopsWorkshops

Naast de dagelijkse activiteiten worden er op de bso ook workshops georganiseerd. Een workshop wordt aangeboden voor een periode van een paar uur of aantal weken waarin dezelfde groep kinderen met elkaar en een leid(st)er haar talenten kan ontwikkelen. Er worden verschillende workshops aangeboden passend in de thema’s sport en spel, creatief, dans en muziek, theater, natuur en culinair. Op de locatie kunnen kinderen zich inschrijven voor de workshop zoals streetdance, ukelele, zandsculpturen, graffiti, cupcakes, judo, hockey, tennis, drummen, musical, haken & breien, free running en green-screen. Naast onze leid(st)ers die met hun expertise de workshops geven, wordt er ook samengewerkt met andere professionals om de workshops nog uitdagender te maken. Zo bakken de kinderen taarten bij de bakkerij van de Driestroom, krijgen ze judoles van een echte judoka in de judozaal, gebruiken we de ukeleles van de muziekleraar en sluiten we af met een optreden op het podium.

kinderopvang-elst-ditdoenwe-strand4Een goede start

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich bij ons thuis voelen. Dit ervaart u pas als u bij ons over de drempel stapt. Wij nodigen u voorafgaand aan de plaatsing uit voor een rondleiding. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Hierdoor kunt u als ouder een bewuste keuze voor ’t Strand maken. Voordat u naar de bso gaat, nodigen wij u samen met uw kind uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we de behoeftes van het kind en de ouders af. We maken samen met u afspraken over het wennen en vertellen hoe een dag op de bso eruitziet. Wij zien het als een eerste stap naar een fijne en intensieve samenwerking. Tijdens de wenperiode gaat uw kind wennen aan de andere kinderen, de verschillende leid(st)ers, de activiteitenruimtes, het dagritme en de keuzevrijheid in spel en activiteiten. In het begin zal uw kind samen met de leid(st)er alles gaan onderzoeken en ervaren. Naar behoefte zal het kind steeds vrijer worden gelaten en alleen of met vriendjes op ontdekking gaan.

kinderopvang-elst-ditdoenwe-strand5Contact met ouders

Wij hechten waarde aan persoonlijke contactmomenten en ouderbetrokkenheid. Persoonlijke contactmomenten met de ouders zijn onmisbaar om een zorgvuldige aansluiting te kunnen maken tussen thuis, school en een opvangdag op de bso. Tijdens het ophalen vindt er dagelijks een persoonlijke overdracht plaats tussen u en de leidsters van uw kind. Veel kinderen kunnen zelf al vertellen wat ze op een dag allemaal beleefd hebben en hoe de dag verlopen is. De leid(st)er zal uw kind helpen dit te verwoorden en kan de overdracht aanvullen met eventuele bijzonderheden en de overdracht van de leerkracht op school. Bijzonderheden rondom de gezondheid, ontwikkeling en thuissituatie zijn belangrijk om met de leidsters te delen. Zo kunnen zij inspelen op de belevingswereld en behoeftes van de kinderen.