bso de Zee | U kiest voor

kinderopvang-elst-dezee-kiezen1Pedagogisch beleid

Alles wat we doen en alles wat we aanbieden is onderbouwd vanuit ons pedagogisch beleid. Dit beleid is tot stand gekomen door ervaring en kennis en vanuit inspiratie. Wij beschouwen de kinderen, ouders, medewerkers maar ook verschillende pedagogen zoals Malaguzzi, Pikler en Fröbel als onze inspiratiebron. In de kern is ons uitgangspunt al jaren hetzelfde: De Kikkerkoning, dat gun je ieder kind!

Onze pedagogische aanpak is gebaseerd op acht fundamenten: 1. Veiligheid en geborgenheid, 2. Spelend leren, 3. Jezelf mogen zijn, 4. Natuurbeleving, 5. Opvoeden doen we samen, 6. Onze leid(st)ers maken het verschil, 7. Elkaar ontmoeten, 8. De groepsruimte als pedagoog. Maar wat betekent dat in de praktijk?

kinderopvang-elst-dezee-kiezen21. Veiligheid en geborgenheid

Kinderen willen de wereld in om van alles te ontdekken. Dat kan alleen als zij het gevoel van emotionele veiligheid ervaren. Niets is fijner voor een kind dan op ontdekkingsreis te gaan en te kunnen rekenen op de leid(st)ers. De leid(st)ers die er altijd voor je zijn als een veilige en vertrouwde basis, je aanmoedigen om dat laatste stapje te zetten, je troosten als je dat nodig hebt, je een knuffel geven om te laten weten dat ze trots op je zijn en om je op te vangen als het even niet lukt. Zij zorgen tijdens deze ontdekkingsreis voor geborgenheid in een veilige omgeving waar kinderen risico’s mogen nemen en grenzen mogen verleggen die passen bij hun ontwikkelingsfase, om zich zo stap voor stap te ontwikkelen.

kinderopvang-elst-ditdoenwe-strand22. Spelend leren

Kinderen spelen het liefst de hele dag. Ze maken muziek, bouwen torens, rennen door waterplassen, spelen vader en moedertje, racen op skelters en maken grootse kunstwerken. En dat allemaal met als doel om te ontwikkelen en te ontspannen. Door gebeurtenissen uit het echte leven na te spelen geven wij kinderen de ruimte om hier hun eigen betekenis aan te geven, zodat de kinderen zich normen en waarden eigen kunnen maken. In het spel leren kinderen bij De Kikkerkoning spelenderwijs te bouwen aan kwaliteiten die ze later in hun leven nodig hebben, zoals initiatieven tonen, samen spelen en werken, uiten en vormgeven. Maar, ook het hebben van voorstellingsvermogen, creativiteit, taalkundigheid, zelfsturing en het oplossen van problemen. De kracht van spelen is dat het altijd vrijblijvend en betekenisvol is en gepaard gaat met veel plezier.

kinderopvang-elst-dezee-kiezen43. Jezelf mogen zijn

Binnen de Kikkerkoning mag je als kind jezelf zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwen op hun eigen kracht en vermogen en zich bewust zijn van hun eigen unieke identiteit. Elk kind krijgt de ruimte om zich op eigen tempo te ontwikkelen binnen zijn eigen kunnen. De leid(st)ers van De Kikkerkoning laten kinderen weten dat ze gewaardeerd worden zoals ze zijn en leren de kinderen hierin ook andere kinderen in hun waarde te laten. In hun communicatie naar het kind gaan ze daarom uit van een positieve formulering. Ze benoemen wat goed gaat, geven complimenten en hebben aandacht voor de beleving van het kind. Elk kind is uniek door zijn karakter, thuissituatie, culturele achtergrond, normen en waarden, opvattingen en gewoontes en verdient daarom een passende benadering en ondersteuning in de ontwikkeling.

kinderopvang-elst-kiezen-landerij54. Natuurbeleving

Het echt beleven van de natuur en ervaren dat je er zelf onderdeel van bent, heeft een grote pedagogische meerwaarde voor de ontwikkeling van kinderen. Elementen uit de natuur zorgen tegelijkertijd voor uitdaging en ontspanning: een mooie combinatie voor een evenwichtige dag bij De Kikkerkoning. Rennen door de plassen, klauteren over boomstammen en het bouwen van hutten wisselen zich af met het observeren van insecten onder een boomstam, minuten lang kijken naar een slak die uit zijn huisje kruipt en het steeds weer terug gaan naar de moestuin om te kijken of de eerste peul al aan de bonenplant zit. Al deze belevenissen bieden een schat aan ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en verrijken hun kindertijd.

kinderopvang-elst-dezee-kiezen65. Opvoeden doen we samen

Wij voelen ons verantwoordelijk en vereerd om een bijdrage te mogen leveren aan een fijne kindertijd voor ieder kind. Ouders leveren bij ons een unieke en belangrijke bijdrage aan de opvang van hun kind. Een ouder kent de behoeften van zijn kind als geen ander, weet wat hij belangrijk vindt in de opvoeding, waar het kind staat in zijn ontwikkeling en welke ervaringen het kind heeft opgedaan. Regelmatige en persoonlijke contactmomenten tussen de ouders en de leidsters zijn nodig om een zorgvuldige vertaalslag te kunnen maken naar een opvangdag bij De Kikkerkoning. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen en ouders zich thuis voelen bij ons.

kinderopvang-elst-04jaarontmoeten6. Onze leidsters maken het verschil

Onze leid(st)ers maken De Kikkerkoning bijzonder. Door hun vakopleiding, achtergrond, ervaringen, normen en waarden zijn zij ieder een unieke professional als het gaat om het bieden van fysieke en emotionele veiligheid, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competenties en socialisatie door overdracht van normen en waarden. De gezamenlijke liefde voor kinderen verbindt de leid(st)ers tot een hecht team. De Kikkerkoning biedt leid(st)ers tal van middelen om hen te ondersteunen in hun opvoedingstaak maar het is de leid(st)er met haar unieke persoonlijkheid die kinderen tot bloei brengt in hun ontwikkeling.

kinderopvang-elst-dezee-kiezen87. Elkaar ontmoeten

De Kikkerkoning is de plek waar kinderen samen opgroeien en is daarmee een waardevolle aanvulling op de thuissituatie. In een vaste groep met leeftijdsgenootjes doen kinderen allerlei sociale ervaringen en vaardigheden op. Door ons open deuren beleid bouwen ze aan vriendschappen, spelen samen, leren delen, houden rekening met elkaar en maken kennis met de normen en waarden van andere kinderen. Voor kinderen is contact met leeftijdsgenootjes belangrijk. Door samen te leven met anderen en kinderen te leren respectvol om te gaan met verschillen, ontwikkelt een kind een zelfbeeld, een gevoel van eigenwaarde en waardering voor de ander.

kinderopvang-elst-dezee-kiezen98. De groepsruimte als pedagoog

De ruimtelijkheid en de zorgvuldige inrichting van onze binnen- en buitenruimtes dragen bij aan onze pedagogische kwaliteit. Groepsruimtes zijn huiselijk ingericht en afgestemd op de ontwikkelingsfase van elk kind. Ze bieden geborgenheid, dagen uit tot ontdekken en stimuleren kinderen om elkaar te ontmoeten. Naast de vaste stamgroepen als veilige en vertrouwde basis, zijn er ook activiteitenruimtes waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zich ‘in honderd talen kunnen uitdrukken’ zoals een moestuin, timmer- en knutselatelier, spelletjeskamer, kinderkookstudio, hooispeelsplek en kinderboerderij. Een gevarieerd aanbod in speelgoed, groepsruimtes en de activiteiten die daarin plaatsvinden prikkelen de fantasie van kinderen en nodigen uit om te gaan spelen.