bso De Zee | Info

kinderopvang-elst-bsoZee-info1Tarieven en plaatsing

Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) start vanaf € 9,75 per uur en is afhankelijk van het contract dat u kiest: bso incl. 6, 9 of 12 weken vakantie of naschoolse opvang zonder vakanties en studiedagen.

U kunt de netto opvangkosten hier berekenen. Wij werken samen met DebiCare. Deze organisatie verzorgt o.a. de kindadministratie voor ons. DebiCare is tevens toeslagendienstverlener en heeft een convenant afgesloten bij de Belastingdienst Toeslagen. Dit betekent dat zij u kunnen helpen met aanvragen, wijzigingen en bezwaarschriften inzake Kinderopvangtoeslag. Onze contactpersoon is mevrouw Jos van Santen, te bereiken via telefoonnummer 0180 – 555 911.

kinderopvang-elst-bsoZee-info5Openingstijden

De buitenschoolse opvang start vanaf het einde van de schooldag tot 18:30 uur. Tijdens schoolvakanties en studiedagen zijn wij geopend van 7.30 tot 18:30 uur. Op woensdag spelen de kinderen van bso De Zee op bso ’t Strand en worden ze daar opgevangen. Op woensdag kunt u uw kind ophalen op bso ’t Strand.

Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.00 uur tot 8.30 uur. Komt uw kind naar de vervroegde voorschoolse opvang (vanaf 7.00 uur) dan mag uw kind samen met de leidsters van de bso ontbijten.

De Kikkerkoning is het hele jaar geopend met uitzondering van: zaterdag en zondag en officiële feestdagen.

kinderopvang-elst-bsoZee-info2Extra’s

–  Op de bso is het mogelijk om extra opvang naast de reguliere dagen af te nemen. Jaarlijks ontvangt u naar rato extra opvangdagen die u kosteloos in kunt zetten voor extra opvang of opvang tijdens studiedagen.
–  Kinderen hebben op school en in de buurt vrienden waar ze graag uit school mee afspreken om te spelen. Als de bezetting en het vervoer het toelaten kunnen er vrienden mee.
–  Wij brengen en halen de kinderen naar/van zwemles bij bso ’t Strand en bso De Zee. In overleg kijken we met u naar de mogelijkheden.
–  Op woensdag en vrijdag brengen we de kinderen van bso ’t Strand en bso De Zee naar (sport)clubjes.

kinderopvang-elst-bsoZee-info4Oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een mix van ouders van kinderen van de verschillende locaties. Zij behartigen de belangen van alle ouders. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van De Kikkerkoning te bewaken en te bevorderen door gevraagd maar ook ongevraagd advies uit te brengen. Zo adviseren ze ons over de kwaliteit van de opvang, pedagogisch beleid, voedingsbeleid, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenreglement en prijswijzigingen. De oudercommissie vergadert regelmatig met elkaar en komt daarnaast elk kwartaal met het management van De Kikkerkoning bijeen om gezamenlijk te vergaderen. Als ouder kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de oudercommissie. De oudercommissie kan vragen voorleggen of vergaderpunten inbrengen waarvan zij vindt dat deze de aandacht verdienen. De oudercommissie is te bereiken via ockikkerkoning@gmail.com.