bso De Zee | Dit doen wij

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij1Welkom

Bso De Zee is gevestigd in brede school De Zon. Alle kinderen die naar basisschool De Elstar, De Wegwijzer en De Zonnepoort gaan, zijn welkom om bij ons een leuke invulling te geven aan hun vrije tijd. Een fijne plek waar ze vrienden en vriendinnen ontmoeten en waar ze de keuzevrijheid hebben om deel te nemen aan allerlei activiteiten, vrij te spelen of te ontspannen na een intensieve schooldag. Juist als kinderen even niets moeten ontstaat er ruimte voor nieuwe ervaringen. Je hebt je eigen vaste groepsleid(st)er met wie je de dag begint en die er voor je is wanneer je hem/haar nodig hebt. Op bso De Zee maken we gebruik van alle ruimtes van de brede school. Er is een grote gymzaal waar we iedere dag spelen. We voetballen, apenkooien, dansen, tennissen en doen nog veel meer. Er is een podium, een boomhut, een atelier en een loungeruimte. We gaan iedere dag naar buiten en steppen over het hele speelplein of gaan op avontuur in het Cool Nature Park.

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij2Activiteiten & vrij spelen

Alle kinderen uit groep 1 en 2 van de basisscholen, worden door onze leid(st)ers uit de klas opgehaald. Vanaf groep 3 mogen de kinderen zelfstandig vanuit de klas naar de bso ruimtes lopen. Bij aankomst op de bso wordt ieder kind door zijn of haar eigen leid(st)er welkom geheten. Er is tijd en aandacht voor de kinderen om hun verhaal te doen tijdens het fruit eten. De leid(st)er vertelt het activiteitenaanbod van die dag. Kinderen zijn eigen baas over de invulling van hun vrije tijd. Ze mogen deelnemen aan de georganiseerde activiteiten maar kunnen ook hun eigen plan trekken. Lekker vrij spelen en samen met je vrienden de bso ontdekken of rustig bijkomen in de leeshoek en samen een gezelschapsspelletje spelen. U kunt als ouder de vrijheden van uw kind binnen of buiten de bso vergroten door middel van een zelfstandigheidscontract dat u samen met uw kind ondertekent.

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij3Workshops

Naast de dagelijkse activiteiten worden er op de bso ook workshops georganiseerd. Een workshop wordt aangeboden voor een periode van enkele uren of een aantal weken waarin dezelfde groep kinderen met elkaar en een leid(st)er haar talenten kan ontwikkelen. Er worden verschillende workshops aangeboden passend in de thema’s sport en spel, creatief, dans en muziek, theater, natuur en culinair. Op de locatie kunnen kinderen zich inschrijven voor de workshop zoals streetdance, ukelele, zandsculpturen, graffiti, cupcakes, judo, hockey, tennis, drummen, musical, haken & breien, free running en green-screen. Naast onze leid(st)ers die met hun expertise de workshops geven, wordt er ook samengewerkt met andere professionals om de workshops nog uitdagender te maken. Zo bakken de kinderen taarten bij de bakkerij van de Driestroom, krijgen ze judoles van een echte judoka in de judozaal, gebruiken we de ukeleles van de muziekleraar en sluiten we af met een optreden op het podium.

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij4Partners brede school De Zon

Bso De Zee is gevestigd in het mulitfunctionele gebouw van brede school De Zon. De Zon is een samenwerkingsverband van verschillende partners gericht op kinderen in primair onderwijs. De Zon biedt ouders de mogelijkheid van doorlopende en op elkaar aansluitende opvang. De kernpartners zijn Peuterspeelzaal De Sterretjes, kinderdagverblijf Eigenwijs (Skar), basisschool De Wegwijzer, De Elstar, De Zonnepoort, Kindercentrum Luna (De Driestroom), bso De Zee. Samen met de kernpartners streven we naar activiteiten met een meerwaarde voor de kinderen, de ouders en de buurt. Activiteiten die zich richten op het snijvlak onderwijs; opvang; opvoeding; ontwikkeling; ontspanning. Een aanbod dat kinderen in staat stelt om hun talenten te ontwikkelen. Voorbeelden zijn de Zorgmarkt voor ouders, de jaarlijkse lampionnenoptocht in de wijk met Sint Maarten en de talentenworkshops tijdens de schoolvakanties.

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij5Een goede start

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich bij ons thuis voelen. Dit ervaart u pas als u bij ons over de drempel stapt. Wij nodigen u voorafgaand aan de plaatsing uit voor een rondleiding. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Hierdoor kunt u als ouder een bewuste keuze voor De Zee maken. Voordat u naar de bso gaat, nodigen wij u samen met uw kind uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek stemmen we de behoeftes van het kind en de ouders af. We maken samen met u afspraken over het wennen en vertellen hoe een dag op de bso eruitziet. Wij zien het als een eerste stap naar een fijne en intensieve samenwerking. Tijdens de wenperiode gaat uw kind wennen aan de andere kinderen, de verschillende leid(st)ers, de activiteitenruimtes, het dagritme en de keuzevrijheid in spel en activiteiten. In het begin zal uw kind samen met de leid(st)er alles gaan onderzoeken en ervaren. Naar behoefte zal het kind steeds vrijer worden gelaten en alleen of met vriendjes op ontdekking gaan.

kinderopvang-elst-4-12jaar-doenwij6Contact met ouders

Wij hechten waarde aan persoonlijke contactmomenten en ouderbetrokkenheid. Persoonlijke contactmomenten met de ouders zijn onmisbaar om een zorgvuldige aansluiting te kunnen maken tussen thuis, school en een opvangdag op de bso. Tijdens het ophalen vindt er dagelijks een persoonlijke overdracht plaats tussen u en de leidsters van uw kind. Veel kinderen kunnen zelf al vertellen wat ze op een dag allemaal beleefd hebben en hoe de dag verlopen is. De leid(st)er zal uw kind helpen dit te verwoorden en kan de overdracht aanvullen met eventuele bijzonderheden en de overdracht van de leerkracht op school. Bijzonderheden rondom de gezondheid, ontwikkeling en thuissituatie zijn belangrijk om met de leidsters te delen. Zo kunnen zij inspelen op de belevingswereld en behoeftes van de kinderen.