3+ groep | Dit doen wij

kinderopvang-elst-kiezen8Welkom

Kinderen willen de wereld in om alles te ontdekken. Dit kan alleen als zij het gevoel van emotionele veiligheid ervaren. Niets is fijner dan op ontdekkingsreis gaan en kunnen rekenen op de leidsters die er altijd voor je zijn als veilige en vertrouwde basis, die je knuffelen, aanmoedigen en troosten als je dat nodig hebt. Het bieden van emotionele veiligheid gaat daarom voor alles. De Kikkerkoning biedt kinderen van 3 jaar en ouder (3+) nu ook een speciale plek om de wereld te verkennen, met extra uitdagingen die passen bij de behoefte van kinderen op deze leeftijd. Is uw kind al 3 jaar, zindelijk en slaapt hij/zij tussen de middag niet meer, dan kunt u er voor kiezen om het de overstap te laten maken naar de 3+ groep. Wij streven ernaar elk kind vrolijk binnen te laten stappen en aan het eind van de dag weer blij naar huis te laten gaan.

kinderopvang-elst-3jaar-watdoenwe23+ groep op bso ’t Strand

Wij luisteren naar ouders en denken met hen mee. We hebben nu op verzoek van ouders ook een 3+ groep op bso ’t Strand (3 – 4 jaar). In deze horizontale (leeftijds)groep worden kinderen van dezelfde leeftijd opgevangen. Doordat ontwikkelingsfasen en leeftijden dicht bij elkaar liggen is er een evenwichtig dagritme waarin het aanbod van activiteiten en spelmateriaal is afgestemd op de hele groep. We bieden extra uitdaging en stimuleren kinderen in hun brede persoonsontwikkeling. We maken een circusvoorstelling of gaan bijvoorbeeld naar de bibliotheek, waar we samen boekjes voor op de groep uitzoeken die aansluiten bij de wisselende thema’s van de voor- en vroegschoolse educatie. De kinderen die toe zijn aan extra uitdaging kunnen ’s middags meedoen met de activiteiten van de kleutergroep van de bso.

kinderopvang-elst-3jaar-watdoenwe3Spelen met kleuters

Kinderen van 3 jaar en ouder kunnen natuurlijk ook op het dagverblijf blijven in de groep van 2 tot 4 jaar. Ze krijgen daar net als op de 3+ groep extra activiteiten aangeboden, waarbij ze ook regelmatig naar bso ’t Strand gaan. Wat is het verschil? Er is op ’t Strand ander speelgoed, een skelterplein, trampolines, een knutselatelier, een binnenzandbak, een grote buitenspeelruimte en een voetbalveldje. De 3+ groep heeft op ’t Strand een eigen vertrouwde groepsruimte op een locatie waar vooral veel te ontdekken valt. Een uitdagende en inspirerende omgeving die aansluit bij de stap naar de basisschool. Door op de 3+ groep meer aandacht aan de basisschool te besteden, zorgen we ervoor dat de overstap zo klein mogelijk wordt. Onder andere door ’s middags samen te spelen met de oudere kinderen onder leiding van leidsters van de bso. De aparte groepsruimte voor de 3+ kinderen in de huiselijk sfeer van het dagverblijf waarborgt het veilige gevoel.